Poniżej przedstawiamy projekty i imprezy, w których uczestniczyło Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni