Mam talent

2022-06-20


MAM TALENT – PRACE LAUREATÓW     

W TPN GDYNIA można poszerzać swoje horyzonty nie tylko w zakresie j. niemieckiego i krajów niemieckojęzycznych.
Tu spotkać można wspaniałych ludzi - same wybitnie uzdolnione osoby. Ich dzieła zachwycają, a historie o nich fascynują i inspirują.
TPN GDYNIA JEST DUMNE, ŻE MOŻE PRACOWAĆ Z TAKIMI OSOBAMI.

     
1  2

3  4

5  6